Header Image

kontakt

Za sva pitanja u vezi sa registracijom, sponzorstvima i /ili rezervacijom izložbenog prostora, molim vas kontaktirajte nas na:
jelena.jahura@color.rs
T. +381 11 40 44 965
Za sva pitanja u vezi sa učestvovanjem na panelima, molim vas kontaktirajte nas na:
jelena.jahura@color.rs
T. +381 11 40 44 965
M: +381 63 701 94 88
Za više informacija o press aktivnostima i press akreditacijama, molim vas kontaktirajte nas na:
jelena.savic@color.rs