Header Image

Aleksandra Radujko

New Media Team
New Media Team

Aleksandra Radujko je vlasnik i direktor agencije za odnose sa javnošću New Media Team.

Na čelu je tima koji je osmislio i implementirao brojne društveno odgovorne kampanje.
Među klijentima agencije su neke od najvećih humanitarnih fondacija u Srbiji.
Završila je Fakultet Političkih Nauka. Majka dva sina.