Header Image

Ana Martinoli

Fakultet dramskih umetnosti
Doktorirala u oblasti menadžmenta medija i novih tehnologija.

Doktorirala u oblasti menadžmenta medija i novih tehnologija. Angažovana na kursevima vezanim za menadžment i produkciju medija, teoriju digitalnih medija, teorije publike.

Usavršavala se na kursevima u organizaciji IREX, BBC… Autorka i producentkinja brojnih komercijalnih i društveno angažovanih radio kampanja i dokumentarnih radio sadržaja.
Od 1997. do 2015. radila je na radiju B92 kao novinarka, producentkinja i direktorka programa.
Rođena u Beogradu 1975.