Header Image

Irena Korićanac

Univerzitetska dečija klinika Tiršova
Irena Korićanac

Irena Korićanac, psiholog, saradnik za odnose sa javnošću, Univerzitetska dečja klinika u Tiršovoj.

Završila sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Stekla sam nacionalni i evropski sertifikat za psihoterapiju. Od 2005. sam radila ko mendžer projekata u civilnom sektoru u oblasti korporativne filantropije, društveno odgovornog poslovanja, odnosa sa javnošću, razvoja zajednice i ljudskih prava. Od 2014. radim na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj gde sam angažovana kao psiholog i saradnik za odose sa javnošću na poslovima planiranja i koordinisanja internih i eksternih komunikacija. U okviru strateških smernica razvoja Tiršove opredeljeni smo za otvaranje institucije ka zajednici jer znamo da naš posao nije isključivo lečenje i nega dece na najvišem nivou, već i da utičemo na prevenciju i promovišemo zdrave stilove života. Svesni smo odgovrnosti koju imamo kao stručnjaci da u šumu pogrešnih informacija o zdravlju, koje su lako dostupne, usmerimo roditelje i podržimo ih njihovom najvažnijem poslu, odgajanju mališana. Jer Deci smo potrebni, i mi i vi.