Header Image

Ljiljana Boljanović

Olaf&McAteer - MODERATOR
Direktorka Olaf&McAteer-a

Članica Srpske asocijacije menadžera, International Advertising Association, Saveta Društva za odnose s javnošću Srbije.

Direktorka Olaf&McAteer-a, jedne od najuspešnijih srpskih agencija specijalizovanih za komunikacije, i ekskluzivnog zastupnika za Srbiju globalne mreže Ketchum.
Predavač na Fakuletu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum na odsedima Komunikologija i Digitalni marketing.

Petnaestogodišnje iskustvo u vođenju komunikacijskih kampanja za velike multinacionalne i domaće kompanije i organizacije; desetogodišnje iskustvo u novinarstvu. Predsednica PR žirija na medjunarodnom festivalu advertisinga u Odesi 2012.

Ekspertiza: krizne komunikacije, razvoj i vođenje komunikacijskih kampanja, razvoj i implementacija komunikacijskih treninga za brojne internacionalne i domaće kompanije. Članica Srpske asocijacije menadžera, International Advertising Association, Saveta Društva za odnose s javnošću Srbije.