Header Image

Sanja Božić-Ljubičić

Pickbox

Glavna izvršna direktorka i vlasnica, Mediatranslations, Mediavision i Pickbox

Sanja Božić-Ljubičić diplomirala je engleski i španski na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dugogodišnji prevodilac 2004. godine pokreće Mediatranslations, firmu specijalizovanu za prevod i obradu stranog TV programa.

Mediavision, specijalizovana agencija za TV industriju, marketing i odnose s javnošću osnovana je 2010. godine, a firma 2013. pokreće New Europe Market (NEM) koji je danas najbrže rastući market TV industrije u regiji Srednje i Istočne Europe, a održava se jednom godišnje u Dubrovniku.

Pickbox, prva SVOD usluga na našem području i najveći Sanjin preduzetnički poduhvat osnovan je u aprilu 2014. Pickbox danas sarađuje sa najvećim produkcijskim kućama, a uslugu je moguće gledati samostalno, odnosno preko aplikacije Pickboxa na računaru, mobilnom telefonu, tabletu i Smart TV-u, ali i preko telekom-operatera na području Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije.