Header Image

Zoran Cvetanović

ART VISTA

Zoran Cvetanović je osnivač i direktor privatnog preduzeća za filmsku distribuciju i prikazivanje filmova , koje u svom sastavu ima bioskope RODA CINEPLEX u Beogradu i ARENA CINEPLEX u Novom Sadu.

Rođen 25.05 1958. Diplomirao na Ekonomskom fakuktetu u Beogradu 1983 godine. Govori engleski, francuski i spanski jezik.

1983 – 1986 INDUST IMPEX
Radio na poslovima uvoza i izvoza.

1986 – 1996 JUGOSLAVIJA FILM
Radio na poziciji komercijalnog direktora zaduženog za svetsku prodaju domaćih filmova, uvoz stranih filmova i promociju domaćih filmova na stranim festivalima.

1996- danas ART VISTA
Osnivač i direktor privatnog preduzeća za filmsku distribuciju i prikazivanje filmova , koje u svom sastavu ima bioskope RODA CINEPLEX u Beogradu i ARENA CINEPLEX u Novom Sadu. Bioskopi su renovirani po evropskim standardima.

Član AKADEMIJE ZA FILMSKU NAUKU I UMETNOST (AFUN) od 2012

Član upravnog odbora Filmskog centra Srbije od 2003 do 2007.
Član upravnog odbora Filmskog centra Srbije od 2013-2015.
Predsednik grupacije filmskih prikazivaca pri privrednoj komori Srbije.
Član predsednistva grupacije za kinematografiju pri privrednoj komori Srbije